Jen Lada Bio: ESPN, อาชีพ, มูลค่าสุทธิ, เงินเดือน & สามี

Jen Lada Bio: ESPN, อาชีพ, มูลค่าสุทธิ, เงินเดือน & สามี

เจน ลดา ทำงานเป็นนักข่าวและโฮสต์ให้กับ ESPN ตั้งแต่ปี 2015 เธอมีมูลค่าสุทธิ 2 ล้านเหรียญและเงินเดือน 200,000 เหรียญต่อปี