Debi Thomas Bio: ชีวิตในวัยเด็ก, อาชีพ, มูลค่าสุทธิ & ชีวิตส่วนตัว

Debi Thomas Bio: ชีวิตในวัยเด็ก, อาชีพ, มูลค่าสุทธิ & ชีวิตส่วนตัว

Debi Thomas เป็นนักสเก็ตมืออาชีพชาวแอฟริกัน - อเมริกันที่มีความสามารถมาก เธอเป็นนักกีฬาโอลิมปิกและได้รับรางวัลเหรียญล้ำค่ามากมายสำหรับประเทศของเธอ