Mary Lou Retton Bio: การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก, เหรียญทอง, มูลค่าสุทธิ & เด็ก

Mary Lou Retton Bio: การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก, เหรียญทอง, มูลค่าสุทธิ & เด็ก

Mary Lou Retton เป็นอดีตนักกายกรรมและเหรียญทอง เธอเป็นผู้หญิงคนแรกในอเมริกาที่ได้รับเหรียญทองอิสระด้านยิมนาสติก

Nadia Comaneci Bio: ชีวิตในวัยเด็ก, นักกายกรรม, ลูกชาย & มูลค่าสุทธิ

Nadia Comaneci Bio: ชีวิตในวัยเด็ก, นักกายกรรม, ลูกชาย & มูลค่าสุทธิ

Nadia Comaneci เป็นนักยิมนาสติกคนแรกที่ได้รับคะแนนเต็ม 10.0 เมื่ออายุได้ 14 ปีในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1976 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอ...